Dumhetens apostel

Alf Svensson är ett rött skynke för mig. Denna andliga ledare för Kristdemokraterna, Sverigedemokraternas aningen mer rumsrena kompisparti, ondgör sig i dagens SvD över en icke namngiven rektor i en icke namngiven skola som valt att förlägga skolavslutningen i annan lokal är i den lokala kyrkan, och underförstått utan en präst. Man skulle kunna tycka att det inte är kontroversiellt i ett land där kyrkan och staten i vart fall i teorin är delade, att elever med skoltvång inte ska tvingas bli missionerade till.

Detta får Svensson till att “någon enstaka sekulariserad persons fjantiga gnäll” lett till att eleverna förvägrats all kunskap om sveriges kulturella arv. Självklart inte, det är en integral del av skolplanen att känna till sveriges historia (före och efter tvångsförkristnandet) och dess kulturella arv. Men att lära sig om, och att tvingas delta i en viss religions cermonier mot sin vilja, är för alla tänkande människor självklart inte samma sak.

Han frågar sig även “Ska svenska elever […] behöva åka till Kölnerdomen eller till Peterskyrkan i Rom eller någon annan katedral för att i grupp få gå in i en sakral lokal?”. Självklart inte. Vem har någonsin hävdat det? Alla svenska elever som vill kan självklart gå till sin religiösa lokal of choice. På eget bevåg. Av eget beslut. Men de ska inte tvingas dit av staten.

Man kan tycka att hela debattartikeln bara är oförklarligt idiotisk, och att det måste vara ett tecken på Svenssons annalkande senilitet att den överhuvudtaget skrivs. Men jag tror inte det, jag tror att han ser sin chans i en lågkonjunktur, med stora grupper utan arbete (och ännu större som oroar sig därom). Sådana tider har alltid varit en bra grogrund för den typ av krist-nationalistiska bruna sörja som Svensson företräder. Det är bara att läsa kommentarerna under artikeln, det var länge sedan man såg en sådan samling av “sverige åt svenskarna, ut med packet”-kommentarer.

Jag ryser när jag tänker på att vi nästa val kanske har två sådana här partier, med totalt strax över 8 procent, i riksdagen. Tillsammans med andra partier som villigt installerat obligatorisk avlyssning och övervakning, samt förhandscensurering av information, kan vi gå en mycket mörk framtid till mötes.

Getting SQL Server Express 2008 to work the way you probably want it to

SQL Express is the free, low-powered MySQL-competing version of SQL Server. It’s primarily neutered when it comes to hardware utilization (it will use at most 1 CPU and 1GB memory) and maximum database size (4GB excluding log files), but for quite a large number of personal or workgroup-level applications, as well as test and development machines, that’s quite enough. As opposed to for instance MySQL, it has the full TSQL language implemented, so you can make reasonably advanced systems based on it. Did I mention that it’s free?

Anyway, the default installation of SQL Express gives you an install that borders on complete unuseable, giving you the impression that this is only a toy, move along, install that full version from your MSDN disks (or The Pirate Bay). But it can, in fact, be made to work resonably.

The default installation gives you two main problems: It doesn’t install Management Studio, so you’re left to managing the database inside of Visual Studio, which of course is a horrible experience. Secondly, it installs the server as a named instance (which there is no reason for at all on a computer with only one instance), creating all kinds of strange problems with programs not expecting this. The installation process has an alternative for “default instance”, but this doesn’t in fact create a normal default instance! Someone at Microsoft is probably laughing himself to sleep over how he could get this practical joke into the product…

Anyway, to fix it, start by uninstalling. There is no way to alter the situation after installation. Then make sure you have a download of Microsoft® SQL Server® 2008 Express with Tools (don’t miss the “with Tools” part). Start the install, and select all features, especially “Management Tools – Basic”. If you don’t have Management Tools in your feature list, you didn’t listen to me when I told you not to miss the “with Tools” part. Go back and redownload.

When you come to the Instance Configuration screen, don’t leave the default Named instance at SQLExpress. Don’t, as you might be prone to believe, choose Default instance either. Create a Named instance with the instance name “MSSQLSERVER” and Instance ID “MSSQLSERVER”.

On Server Configuration, choose what user to run the service under (like SYSTEM or NETWORK SERVICE, or maybe your own user if you’re on a development machine), and make sure you’ve got the collation you want. On Database Engine Configuration, I recommend setting up Mixed Mode Authentication, since this gives you the most alternatives to get all your programs connecting to the server in some way. Make sure you add yourself as a server administrator, if you’re going to use windows authentication. You may also want to move the data directories to somewhere useful, by default they reside under C:\Program Files\Microsoft SQL Server\yadda\yadda\yadda. Personally, I allways put them in C:\MSSQL (or on some other drive than C if such a drive exists on the machine) and shorten the paths from the useless MSSQL.10.MSSQLSERVER\MSSQL crap, so that data files for example lie in C:\MSSQL\Data. Nice and simple.

After installation, you’ll likely want to go into SQL Server Configuration Manager and enable TCP/IP and maybe Named Pipes under SQL Server Network Configuration. As for TCP/IP, you need to enable it on the Protocol tab, and then Enable it again under IP Addresses. And of course, if you want to be able to reach the server from outside of the machine it’s installed on, you need to tweak your firewall. Make sure SQL Server, Server Browser and Server Agent services are set to Automatic startup, and restart them (for the protocol changes to kick in).

That’s all there is to it. Now you have a database that can do most everything you need, except use the profiler (yes, that sucks, but I guess MS has to have something left to push people into buying Workgroup Edition).