Body Worlds

Man upphör aldrig att förvånas över hur vissa anser sig ha rätt att bestämma över andras kroppar. Idag (Body Worlds är inte moraliskt försvarbart) är det Mårten Lindberg som anser sig ha mer rätt att bestämma om huruvida någons döda kropp ska doneras till att användas i utställningen Body Worlds, än den person vars kropp det är/varit. Oklart varför, men människor som tar sig rätten att bestämma över andra brukar inte heller bemöda sig med att förklara detta.

Bränn alla tidningar

Ibland stöter man på åsikter som är så fullständigt världsfrånvända att man inte vet hur man ens ska börja angripa dem.

För några dagar sedan skrev en ansvarig utgivare på ABC en debattartikel (Orimligt ansvar för utgivarna) om orimligheterna i hur begreppet “publicering” kommit att definieras, och hur det påverkar en ansvarig utgivare. Artikeln är skriven ur ett nyhetstidningsperspektiv, men rör så klart även andra typer av publiceringar.

I tryck är situationen ganska enkel. Vid varje tillfälle (bör) tidningen ha en ansvarig utgivare, som tar ensamt straffansvar för eventuella olagligheter som trycks i någon artikel i tidningen när denne är ansvarig. Om tidningen vid något annat tillfälle byter ansvarig utgivare, så blir denna nya ansvariga utgivare endast ansvarig för nya artiklar som publiceras under dennes tid som ansvarig utgivare, inte alla artiklar retroaktivt.

På nätet fungerar det inte så. Där räknas det som att alla artiklar som finns tillgängliga, alltid, varenda sekund, publiceras på nytt. När en ny ansvarig utgivare tar över, så blir denne alltså omedelbart fullständigt ansvarig för alla artiklar som någonsin skrivits (eftersom de alla räknas som nypublicerade). Även artiklar den ansvariga utgivaren aldrig haft ens en teoretisk möjlighet att se, läsa eller ens känna till. Dessutom, i och med att artiklarna publiceras “på nytt” hela tiden, så får den eventuella olagligheten hela tiden mätas mot dagens måttstock. En artikel som var helt laglig när den skrevs, kanske bedöms på ett annat vis med nya lagar eller skiftat samhällsklimat.

Alternativen en ansvarig utgivare står inför, är två. Endera spelar man rysk roulett, tar sitt jobb och sitt obegränsade ansvar för artiklar man inte känner till och hoppas på det bästa. Eller så raderar man helt enkelt allting som skrivits före sin egen tid. Analogen till tryckta tidningar vore att man, så snart man byter ansvarig utgivare, kräver in alla tryckta exempelar av tidningen, rensar alla biblioteken osv., och bränner dem.

Idag skriver Hans Alstedt en replik på detta (Inte självklart att artiklar ska sparas), och det är nu mitt huvud bara börjar snurra. Hans åsikt är helt enkelt att det inte finns något som helst problem med den ansvarige utgivarens andra alternativ, att radera allt före sin tid. Citat: “Det bör ifrågasättas vilket allmänintresse som kan motivera att flera år gamla nyheter ska sparas”.

Jag förstår inte hur jag ska argumentera mot detta, jag förstår inte hur denna människas världsbild ser ut och hur vi någonsin ska kunna kommunicera. Hela vår civilisation bygger på att kunskap förmedlas frammåt över geografi och generationer, huvudsakligen medels det skrivna ordet. En värld där det skrivna ordet bara har en beständighet på några år skulle vara så oändligt främmande.

Det enda jag kan tänka mig är att han bara menar att tidningar och andra publikationer på internet ska förstöras, inte “riktiga” publikationer som tryckts på papper. Att han är en av dessa människor som menar på att världen var fulländad på (80|70|60|50)-talet, och att all utveckling borde stanna där. Att internet kanske är en skoj fluga som kidsen kan surfa omkring på innan de klipper sig och skaffar ett jobb, men att verklig kunskap bara ska finnas på papper (helst hos ett upplyst fåtal som har möjlighet att hålla privata bibliotek och arkiv). Jag hoppas det, det är i alla fall en åsikt man kanske kan argumentera mot.