DLD

Intressant att ett förslag som har en solid majoritet av riksdagen bakom sig, ändå är så universellt impopulärt att dagstidningarna, för att hitta någon villig att skriva replik på alla negativa debattartiklar, tvingas gräva så här djupt ner i högen. Kunde vi inte åtminstone få någon som är halvdant sammanhängande i sin argumentation? Vore det inte t.ex. läge för Bodström att försvara sin skapelse?

Muppar i miljönämnden

Dan i Mora lyckades inte stänga ner mobil- och TV-kommunikation, enligt dagens beslut. Man skulle alltså kunna tro att såväl sunt förnuft som vetenskap gått segrande ur den här striden, men tyvärr är inte fallet så. Miljönämnden (samma miljönämnd som tidigare “googlat lite och läst några inlägg” för att skaffa sig kunskap om elöverkänslighet) tog nämligen sitt beslut inte på grund av att det saknas vetenskaplig grund för att kasta tillbaka hela bygden till medeltiden, utan uteslutande på grund av att avsaknad av mobiltäckning skulle utgöra en säkerhetsfara. Man skriver i beslutet

“Miljönämnden anser att det vetenskapliga läget, beträffande kopplingen mellan ohälsa och exponering från strålning från mobilstationer under gällande referensvärden, befinner sig i en gråzon. Det går med andra ord inte att utesluta att anmälarens upplevda besvär kan kopplas till exponering av elektromagnetiska fält från intilliggande mobilstationer”.

 Man undrar vad annat som också befinner sig i en gråzon? Evolution, måhända?
För övrigt får man hoppas att elallergikern i fråga snart får hjälp av sjukvården för sitt, väldigt verkliga, psykiska handikapp.