Apropå dödsmaneter

Det har varit mycket snack (framförallt från Aftonbladets sida) de senaste dagarna som “dödsmaneter” som “attackerar” badare i bl.a. Thailand och Malaysia.

Visst finns de, och visst kan man råka illa ut (speciellt om man är gammal och har svagt hjärta, eller är barn med allergi). Men snälla, lite känsla för proportioner tack. Vi snackar om tre döda under lika många år. Stannar man hemma på semestern så löper man ungefär samma risk (lite högre faktiskt) att dö av getingstick…

Två sätt att se det

Johan Axhamn, upphovsrättsorganisationslobbyist, anser att internetleverantörer ska ha inte bara möjlighet utan tvång på sig att läsa och filtrera all kommunikation på nätet (med bieffekten att krypterings- och anonymiseringstjänster måste olagligförklaras för att detta ska kunna uppnås). Det skulle tillåta nätet att “utvecklas till en miljö där individer, företag, myndigheter med flera kan vistas och bedriva sin verksamhet” (dumma jag som trodde det redan var det).

Liu Xiaobo, nobelfredspristagare, anser att exakt samma krypterings- och anonymiseringstjänster i länder som Sverige är “Guds gåva till Kina”, och att de “på sikt kan tvinga makthavarna till ökad öppenhet och tolerans”.