Halv miljon gallerskakare

Enligt den praxis som utarbetats, så ska ca en halv miljon av Sveriges kulturdelare dela i sådan utsträckning att de skulle dömas till fängelsestraff. Uttryckt på annat vis, våra politiker har stiftat lagar som skulle, om de upprätthölls, skulle sätta en mer än fem gånger så stor andel av befolkningen bakom galler som USAs.

Forskaren som gjort studien konstaterar att

Men det är ingen reell fängelserisk som de här fildelarna är utsatta för […] dels därför att det inte finns samhällelig acceptans för att lagföra en halv miljon människor för ett brott som gemene man inte anser vara särskilt allvarligt.

Så är det förstås. Inte ens den mest självförintande politikern skulle på allvar önska att en halv miljon svenskar satt i fängelse för småskaligt copyrightintrång. Frågan man bör ställa sig är dock, varför de anser det rimligt att ett litet handfull slumpmässiga offer ska lagföras stenhårt för ett brott det inte vore moraliskt riktigt att lagföra alla “skyldiga” för?