Varför så tyst?

Varför så tyst när staten trampar på tröskeln?

Det är som om Sverige tycker det är ointressant att vanliga människors personliga integritet kränks. Det är som om vi rycker på axlarna när regeringar klampar in på tidningsredaktioner och begär att journalistisk utrustning, som används för att avslöja missförhållanden, ska förstöras.

Det var svårt att bestämma sig för vilket stycke som skulle citeras, hela ledaren är läsvärd.