Medvetet drastiskt

Den Store Ledaren är en fantastisk tillgång, om inte annat så för svenska språket. Vi har ju sedan tidigare fått “en juholtare”, och nu har vi en helt ny och betydligt bättre benämning på att avsiktligt uttala faktamässiga oriktigheter. Nästa gång jag gör det, så ska ni förstå att jag inte har ljugit, jag har bara “uttryckt mig medvetet drastiskt”.

Att uttrycka sig medvetet drastiskt förtjänar att hamna i det allmänna vardagsspråket. Ungefär som med en Veyronsekund (113,33 meter), har jag nu tagit det på mig att använda det i alla relevanta lägen istället för de äldre, sämre, alternativa uttrycken.