Händer något? Eller händer inget?

Ett par intressanta saker har skrivits de senaste dagarna.

Till att börja med, så har ett flertal av världens största och, få kan argumentera mot, för framtiden viktigaste företag, som under de senaste månaderna (och åren) har muttrat om det ena eller det andra, äntligen tagit bladet från munnen och tydligt deklarerat för allmänheten och överheten att deras pengar inte okritiskt kommer att flöda till Obama och gelikar, med mindre än en seriös förändringar av massövervakningsdoktrinen. Jag nämner detta först, för det är nog viktigast; politik är makt, och makt är pengar, och pengar kommer i hög grad från dessa företag. Deras syften är inte ädlare än att de vill offentligt två sina händer gentemot sina kunder, men det räcker.

Det andra är att dryga 500 författare från dryga 80 länder, i dryga 25 tidningar publicerat sin egna protest mot dagens verklighet. Här blir man imponerad, inte enbart över att så många författare lyckas vara överens om en text, men även för att den på ett föredömligt vis sammanfattar de moraliska aspekterna av övervakningssamhället. Läs allting, det är inte långt och jag har svårt att välja ut detaljer att citera, men ska jag ändå plocka ett par blir det:

Massövervakning behandlar varje medborgare som potentiellt misstänkt. Den stjälper över ända en av våra historiska triumfer, nämligen antagandet att alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats.

Dessa uppgifter är inte allmän egendom: de tillhör oss. När de används för att förutsäga vårt beteende, berövas vi något annat: den fria viljans princip