Dagens länk

Sam Sundberg i SvD:  Svensk nätretorik klingar ihåligt.

De svenska ministrarna svarade undanglidande på frågor om svensk lagstiftning, men det outtalade budskapet var att övervakning är bra, så länge ofelbara västerländska myndigheter ägnar sig åt det. Bilden av Sverige är ett paradis där makt aldrig korrumperar, persondata aldrig missbrukas och individer aldrig kommer i kläm. Men rättssäkerhet är ett bräckligt ting även i demokratier.

Upprepa, upprepa, upprepa. Någon gång kanske folk tar till sig.

Det här gillar jag

Re Breivik:

Han håller sig för sig själv, undviker media och sitter i ett stängt rum bakom rättssalen.

Men i pauserna kliver han fram, för att tala med riksåklagare Inga Bejer Engh.

[…]

Under hela rättegången kommer han att närvara, och lyssna på varje detalj i Breiviks vittnesmål. Tanken är att han ska reagera när berättelsen skiljer sig från de hundratals timmar av samtal de båda haft med varandra, och på så sätt snabbt kunna slå larm till Inga Bejer Engh.

Det här är ett inslag jag skulle vilja se mer av. Inte bara i rättegångar, utan generellt. T.ex. inom politiken. Tänk dig att vid t.ex. partiledardebatter, så skulle det sitta en faktapanel och i varje paus informera tittarna ifall debattdeltagarna sagt något faktamässigt inkorrekt eller logiskt osammanhängande. En form av realtids-faktakoll plus.

Draget till sin spets skulle det kunna tillföra mycket värde i marknadsföringssituationer också. Tänk om det efter varje TV-reklam-spot kom en tre sekunders “observera att en enig expertpanel konstaterat att Vileda tvättdukar faktiskt INTE suger hårdare än konkurrenterna”.

Dagens intressanta extraavgift

Intressanta extraavgifter finns det många av. Aviseringsavgifter, uppläggningsavgifter, premieavgifter, bagageavgifter, kortavgifter.

Idag fick jag lära mig ytterligare en: Telia har en “Uppsägningsavgift” på 420,50 när man säger upp ett fast telefonabonnemang. Smart. Enda felet är prissättningen, men om man höjde den lämpligt mycket skulle Telia kunna behålla nära nog varenda abonnent, säkert i snitt 40 år till eller något sådant.