GMail Notifier stopped working?

Did your GMail Notifier stop working a little while ago? Does it all of a sudden always sit there with an exclamation point instead of the envelope? Does it just say

An error has occurred.

Cannot connect to mailbox.

Service unavailable

every time you try to check your mail?

You probably just did the same thing I did when the latest interface came you, went through the settings and immediately checked the “Always use https” option. This turned out to the the problem. Notifier probably can’t follow the redirect. To fix it, you can uncheck the option, or, better yet, use a registry hack (from Google) to allow Notifier to also use SSL.

I certainly can’t take any credit for this, lots of other people figured this out before me, but those blog entries didn’t really come up high when I searched for a solution, so maybe this one has the right keywords to help someone ;-).

Värt att hålla ett öga på

Det har inte blivit mycket bloggande på ett tag, och jag tror inte det blir mycket den närmaste tiden heller. Men ibland kanske jag kastar ut en länk eller två. Som idag.

Samtidigt som vi i sverige aktivt försöker kopiera några av den amerikanska piratkopieringslagstiftningens minst tilltalande delar, så kommer just denna lagstiftning under konstant hårdare press. Professor Charles Nesson, grundare av Berman Center for Internet & Society vid Harvard-universitetet, har lagt sin och sin instutitions tyngd bakom en av de tiotusentals ungdomar som utpressats, som lagt in en motstämning mot RIAA. Grundidén är att lagstiftningen är fundamentalt unconstitutional, i det att man

  1. Ger en part i ett civilrättsligt mål polisiära befogenheter
  2. Tillåter skadestånd av en storlek fullkomligt orelaterade till de faktiska skadorna, för att skapa “avskräckande exempel” av ett fåtal oturliga
  3. Accepterar att parten med stor relativ makt (alltså RIAA) gentemot den åtalade använder de potentiella skadeståndens storlek för att tvinga fram settlements utan att målets meriter testas i domstol, som i praktiken endast fungerar som indrivningsfirma

Värt att läsa, det är ord och inga visor. Kanske är man obotlig optimist, men jag tror det här (tillsammans med Jammie Thomas-fallet, där rättegången tas om efter att juryn fått felaktiga instruktioner) mycket väl kan vara startskottet för ett signifikant skifte. Om många, många år, förståss. Fru Justitia är inte direkt snabb av sig.