Finns Putin på Facebook?

– Det innebär att den omstrukturering av den svenska militära underrättelsetjänsten som gjorts från 1990-talet och framåt inte svarar mot de behov som nu finns hos underrättelseanvändarna, säger Agrell.

FRA på väg att öka spaning runt Östersjön, SvD

Nej, FRA har svårt att hinna med och ha råd med militär signalspaning mot främmande makt. Det säger ju sig självt, det kostar att massövervaka hela den (mestadels) laglydiga civila egna befolkningens all kommunikation. Man mäktar faktiskt inte med hur mycket som helst.