Transportstyrelsen

Mycket har skrivits om Transportstyrelsens hantering av sekretessklassad information. Men en sak glider man bekvämt förbi.

Transportstyrelsen hanterar miljontals personuppgifter och data om infrastruktur i totalförsvaret. Alla med ett körkort, även utländska, och de som passerar genom vägtullarna i Storstockholm registreras, liksom piloter, lokförare och flygledare.

Det innebär att det går att spåra personer med skyddad identitet, bepansrade fordon, efterlysta fordon samt var och när värdetransportbilar kör. Hur mycket tung trafik som vägar, broar och flygplatser tål finns också i datasystemen, uppgifter som är högintressanta för främmande makts militära planering.

(DN)

Vi som argumenterar mot den slentrianmässiga massinsamlingen av data om icke-misstänkta har många gånger sagt detta, i olika situationer. Nästan alla register kommer, förr eller senare och på något vis, att läcka, till någon. Antingen via hack, via slarvig outsourcing, eller via nya lagar (case in point: idag ifrågasätter ingen att polisen får tillgång till FRAs massdatainsamling, det som bedyrades aaaaldrig skulle hända när lagen klubbades igenom).

Det enda sättet att vara säker att data aldrig läcker, är att inte samla in den till att börja med. Vi måste sluta spara allt om alla bara för att det kanske är bra att ha någon gång i någon situation i framtiden.