Snurrigt

Att alltså den domstol som är satt att bedöma huruvida sexuella övergrepp har begåtts mot barn, huruvida barnpornografibrott har begåtts och så vidare, och så vidare, inte får ta del ordentligt av bevismaterialet, det är ju – snurrigt.

Den synnerligen besvärliga principen att själva innehavet av barnpornografiskt material i och av sig självt skulle vara olagligt fortsätter leda till absurda konsekvenser. Nu alltså att domarna som dömer i en barnpornografirättegång blivit anmälda (av Rikskriminalpolisen) för att ha tagit del av bevismaterialet de ska basera sin dom på…