Friday, May 9th, 2014...4:56 pm

Bloggkontroll

Jump to Comments

Det började 2008, när Marianne Mikko (Estland) ville införa det i EU. Här senast var det Åsa Romson (MP) som ville införa det åtminstone i Sverige.

Men Putin har hunnit före. Antar att Mikko och Romson applåderar i bakgrunden…

Russia Quietly Tightens Reins on Web With ‘Bloggers Law’

Comments are closed.