Naivaste uttalandet på länge

Apropå Prism, och apropå att flera svenska myndigheter samt mediaföretag (däribland Aftonbladet) använder sig av mailtjänster hos bl.a. Google, så känner sig Aftonbladets chefredaktör föranledd att tillägga:

”Vi har ett särskilt avtal med Google som gör att de ska respektera svensk grundlag om källskydd. Detta i en potentiell situation där en amerikansk myndighet skulle kunna begära att få ut en journalists mail från Aftonbladet. Google har alltså förbundit sig att inte lämna ut sådant material. Generellt är det bra att vara extremt försiktig med att maila material som är känsligt vad avser källskydd. Inga mailsystem är helt säkra. Den som säger något annat ljuger. Det vi använder är säkrast rent tekniskt av de vi jämfört och vi har som sagt skyddat oss med ett avtal för de legala delarna som kan uppstå internationellt eftersom det bara är i Sverige där det är uttryckligen förbjudet för myndigheter att efterforska källor.”

Kommentarer överflödiga.