Avsnitt 43785 i den pågående serien: Vart går egentligen skattepengarna?

Trots världens högsta skatter kan vi inte hålla speciellt hög standard på infrastruktur, vård, skola m.m. Men i Täby Kommun har man i alla fall synnerligen hög kompetens när det gäller att känna igen änglars vibrationsfrekvenser. Det kostar 200 000 kr per år att upprätthålla den höga kompetensen hos de kommunanställda.

Som en bonus får man lära sig att t.ex. funktionshindrade egentligen har sig själva att skylla, eftersom fått sina handikapp som straff för att de varit dåliga på att ta emot hjälp i tidigare liv. Och beväpnad med den kunskapen torde det väl finnas besparingsmöjligheter inom handikappvården?