Friday, June 13th, 2008...7:10 pm

Teknikneutralitet

Jump to Comments

One more post on the proposed wire-tapping law in Sweden.

En sak stör mig i argumentationen för FRA-lagen (eller, många saker stör mig, men en sak tycker jag inte kommer fram så ofta). Det är när man försvarar lagen med att det bara är frågan om en anpassning till dagens teknik. Folkbladet säger t.ex.

Att ge FRA möjlighet att spana i bl a kablar är ingen dramatisk nyordning utan snarare ett sätt att anpassa FRA till dagens teknik.

Detta är direkt lögnaktigt.

Det stämmer att FRA tidigare har spanat i eterburen kommunikation. Huruvida detta verkligen är lagligt kan diskuteras, men det är defintivt avsiktligt. Men att utvidga detta mandat till att spana i kabelburen kommunikation är inte en enkel anpassning till dagens teknik. Det är en fundamental förändring av scopet.

Idag går merparten av "vanliga människors" kommunikation via kabel; huvudsakligen via internet. Email, chat, IP-telefoni osv. säkerställer att informationen rutinmässigt passerar landsgränser. Detsamma gäller naturligtvis de flesta företag, även om de generellt sett oftare går via krypterade tunnlar osv.

Merparten av svenska folkets kommunikation har aldrig gått i etern. Om man backar till när nuvarande lag formulerades, så var det ytterst ovanligt att en normal Svensson (med undantag av ett litet fåtal radioamatörer) skulle fastna i radiospaning.

Avsikten har varit att spana på t.ex. yttre militära styrkor som kommunicerar via radio, satellit, etc. Om man backar till tiden runt andra världskriget, så var risken att man av misstag avlyssnade en oskyldig civils totala kommunikation obefintligt liten. I och med utbreddningen av mobiltelefoner under det senaste decenniet har detta förhållande ändrats något, men jag vill argumentera för att det är en anledning att begränsa lagen så att den närmare matchar de ursprungliga avsikterna, inte tvärtom. Dessutom ska man komma ihåg att alla GSM-samtal faktiskt är krypterade; FRA kan säkerligen knäcka en så pass enkel kryptering om de vill, förutsatt att de har ett specifikt mål, men beräkningskapaciteten för att göra det på ALLA samtal i realtid ligger nog vida utanför the state of the art. En liten del av internettrafiken går också via satellit idag, liksom en del av den internationella telefonitrafiken, men det är relativt små saker i marginalen.

Om det hade varit så att FRA sprättade samtliga fysiska brev sedan tidigare, och nu ville göra detsamma för email, då skulle man kunna hävda att man endast ville anpassa lagen till ny teknik. Men nu är det helt klart frågan om att göra en enorm förändring i graden av avlyssning. Man går ifrån en avlyssning med väldigt liten risk för avlyssning av oskyldiga civila, till en som ger nästan fullständig avlyssning.

Comments are closed.