Tuesday, February 12th, 2013...6:19 pm

Dagens citat

Jump to Comments

Björn Rosengren:

Alliansregeringen gjorde strategiskt rätt när den försökte kopiera Socialdemokraternas politik inför valet 2006. Den gör i motsvarande grad fel om den fortsätter med att inför 2014 års val försöka kopiera Vänsterpartiets näringspolitik.

Comments are closed.