Monday, November 12th, 2012...3:48 pm

Är det hit vi kommit?

Jump to Comments

Det sluttande planet kan vara skrämmande brant ibland.

Svenska banker stoppar olämplig kultur

Är det inte precis exakt sådant här som kontraheringsplikt är till för att förhindra?

Comments are closed.